Ocena strani
Vašo spletno stran lahko izboljšate na podlagi ocen vaših strank, obiskovalcev.

Omogočite jim, da ocenijo določeno stran ali podstran, kako jim je všeč. Tako boste prejeli splošno oceno kako všečna je vaša spletna stran vašim obiskovalcem.


Za ocenjevanje strani namestite aplikacijo Ocena strani.


Kako izgleda aplikacija Ocena strani?
Kako namestite aplikacijo Ocena strani?

Sledite navodilom v nadaljevanju:V urejevalniku kliknite desno zgoraj na Nadzorna plošča. Odpre se vam meni, kjer kliknete na Dodatki.
Med dodatki izberite Ocena strani.

Kliknite na Namesti, da se gumb obarva zeleno. Nato zaprite okno s klikom na križec desno zgoraj.Aplikacija Ocena strani se prikaže v plavajočem meniju na dnu vaše strani, ki omogoča obiskovalcem vaše strani, da jo ocenijo.


Ko je aplikacija enkrat nameščena, se avtomatično prikazuje na vseh podstraneh na vaši spletni strani.