Nekateri dizajni ( Bright Flowers, Minimalistic in vsi poslovni dizajni) imajo novičarsko sekcijo. Vsaka nova novica je sestavljena iz kratkega naslova, možne povezave na stran s podrobnejšimi informacijami, ter datum njenega vnosa na stran.

Novice so ponavadi združene v skupine vsaj dveh ali več. Zato je potrebno za začetek objavljanja novic na stran vstaviti vsebinski element Skupina novic.

Če želite na stran dodati Skupino novic, v zgornjem meniju najprej izberite Dodaj vsebino > Več > Skupina novic. Zeleni pravokotniki bodo označili pozicije, na katere lahko vstavite Skupino novic. S klikom izberite želeno pozicijo in odprlo se bo nastavitveno okno Skupine novic, kamor boste vpisali naslov vaše prve novice.

  


Ko na stran dodate novico, bo ta vedno opredeljena kot Vidna. Novici lahko stanje spremenite v Arhivirano šele potem, ko ste jo na stran že dodali.

V polju za datum, ki bo prikazan ob novici, lahko pa datum določite tudi z gumbom Določi današnji datum.

V polje za naslov novice vpišite kratek tekst, v polju za povezavo pa določite stran, na katero naj se novica navezuje. Določite lahko eno izmed obstoječih strani, zunanjo povezavo ali povezavo na novo stran. Do strani, ki jo boste tukaj določili, bo dostopna s klikom na povezavo »Podrobnosti«, ki se avtomatično doda vsaki vstavljeni novici, ki ima urejeno povezavo. Če pri vstavljanju nove novice povezave ne določite, povezava »Podrobnosti« ne bo prikazana.

Novico boste na stran vstavili s klikom na gumb Dodaj.

Če želite v Skupino novic vstaviti novo novico, se z miško pomaknite čez Skupino novic. S klikom na zeleno ikono , ki je prikazana v desnem zgornjem kotu, zeleni pravokotniki pa bodo označili pozicije, na katere lahko vstavite novo novico. S klikom izberite želeno pozicijo in odprlo se bo novo nastavitveno okno za novico.  

 
Starejše novice lahko tudi arhivirate, dostop do arhiviranih novic pa omogočite s pomočjo povezave Arhiv novic, ki se nahaja na dnu novičarske sekcije. Za arhiviranje novice se z miško pomaknite čez izbrano novico in kliknite na ikono , ki je prikazana na zgornji levi strani novice. Novici spremenite stanje v Arhivirano. Osvežite spremembe. Arhivirana novica bo sedaj odstranjena iz seznama novic in prikazana le še v Arhivu novic.

Na vašo spletno strna lahko dodate več Skupin novic, vendar se bodo v vseh prikazovale iste novice. Sprememba novice na v eni od skupin novic, bo upoštevana na vseh straneh, na katerih se nahaja Skupina novic.