Galerije slik vam omogočajo, da na vašo spletno stran dodate večje količine slik.


Lahko izbirate med različnimi grafičnimi prikazi galerije. Uporabite lahko galerije s sličicami (thumbs), kjer so slike razporejene v vrsticah in stolpcih ali pa drseče predstavitve, kjer lahko določate poljubne efekte in dodajate spremljajoče elemente (navigacija, komentarji, ...), ki galerijo slik lahko naredijo še bolj pregledno. Strani, na katerih se nahajajo galerije slik, se nalagajo zelo hitro, poleg tega pa se slika lahko prikaže v povečanem oknu že z enim samim klikom. 

 

Za dodajanje galerije slik

uporabite levi zgornji meni in izberite Dodaj vsebino > Galerija slik. Pojavila se bodo zelena polja, ki določajo področja, kamor lahko vstavite vašo galerijo slik. Izberite željeno področje, nakar se vam bo odprlo okno, kjer je potrebno določiti nastavitve galerije slik.

 

Vsaka galerija vsebuje dva načina prikazovanja slik,

prikaz s sličicami in drsečo predstavitev

.

 

 

 

Pri možnosti

prikaza sličic

(zgoraj)

se sličice razporedijo v vrstice in stolpce (kot to prikazuje zgornja slika).
Število stolpcev in vrstic je prednastavljeno na 3 x 3. Če ima galerija v tem primeru več kot 9 slik, bo galeriji avtomatično dodana navigacija, ki uporabnika preusmeri na naslednjo stran s slikami. Torej se v primeru večih slik avtomatično ustvarijo nove podstrani, med katerimi lahko obiskovalci sprehajajo zelo hitro.

  

Pri drseči predstavitvi (zgoraj)

se naenkrat prikazuje samo ena slika. Vse ostale pa se prikazujejo, glede na zaporedje (v nastavitvah), čas in način vstopa slike, kar določimo v nastavitvah. Pri tem je pomemben del drseče predstavitve tudi navigacija, ki jo pravtako lahko določamo posebej. Na zgornji sliki se nahaja primer galerije slik z drsečo predstavitvijo in "filmsko" navigacijo.
Prikaz slik lahko vedno menjate sproti ali naknadno. Enostavno kliknite na padajoči meni, ki se pojavi na vrhu nastavitev galerije slik in izberite stil galerije.
Oglejmo si najprej kako izdelati galerijo slik v prikazu s sličicami:

 


Ko je galeriji določen stil prikazovanja sličic, morate nato izbrati velikost sličice in število sličic, ki se bodo prikazovale na eni strani (vrstice x stolpci, 3 x 3, 4 x 3, 5 x 2, ipd.). Če želite določiti še posebne možnosti galerije slik, potem kliknite na Prikaži posebne možnosti.

  


V primeru da ste označili možnost Obreži sličico, bo ta obrezana na velikost, kot jo zapoveduje preddoločena velikost posamezne sličice.
Torej slika v tem primeru ne bo prilagojena velikosti okvira sličice, temveč bo v tej velikosti samo obrezana. Če želite, da se slika, ki ste jo vstavili, prilagaja velikosti okvirja sličice potem odkljukajte funkcijo obreži sličico. Slika bo tako ohranila razmerje med višino in širino in se pomanjšala na enako velikost, kot jo zapoveduje nastavljena velikost okvira sličice.
Oba primera (z obrezanimi in neobrezanimi sličicami) sta prikazana spodaj.

 

  • Obreži sliko (BREZ kljukice)
  • Obreži sliko (S kljukico )


 
V posebnih možnostih lahko določate vrsto navigacije, pozicijo galerije, način prikaza komentarjev in velikost roba sličic.
 

 
     

Ko je galerija nastavljena na drsečo predstavitev, je pri osnovni nastavitvi potrebno določiti samo še velikost slike. Ta velikost slike, določa kako se bodo prikazovale tudi vse ostale slike.

 

  

Drseča predstavitev ponavadi zavzame veliko manj prostora, zato pa so lahko slike običajno veliko večje kot pri prikazovanju sličic.

V posebnih možnostih lahko določite še vrsto navigacije drseče predstavitve, efekt ob menjavi slike, časovnico menjave slik, ipd.
Funkcija Obreži sličico deluje natanko tako kot pri prvem stilu galerije slik, prikazovanju sličic (vrstice x stolpci).

 V padajočem meniju Navigacija lahko izbirate med večimi možnimi navigacijami, vključujoč manjši in večji filmski trak. Za slednjega lahko posebej določate tudi pozicijo. Lahko je tako na desni, kot tudi zgoraj (tako kot to vidite spodaj).

 

 

 

 

 

V padajočem meniju drseče predstavitve lahko izbirate med:

  • Onemogočeno: Navigacija med slikami je ročna, torej se ne menjajo avtomatično.
  • Omogočeno (Samodejni začetek, s kontrolniki): Slike se začnejo menjavati avtomatično z osveženo stranjo.
    Ta možnost vključuje tudi zaženi/izklopi drsečo predstavitev in naprej/nazaj gumba.
  • Omogočeno (Samodejni začetek, brez kontrol): Slike se začnejo menjavati avtomatično z osveženo spletno stranjo.
  • Ročno: Avtomatično menjavanje slike, zatem ko kliknete na gumb Zaženi.


Nastavitev z zamikom (časovnim) določa količino časa med menjavanjem slik (Ko je drseča predstavitev omogočena)

Ekekt prehoda med slikami omogoča nastavitev vrste prehoda med slikami, torej na kakšen način naj se slike medsebojno menjavajo (v primeru, ko je drseča predtavitev omogočena ali ko se slike menjavajo ročno). Zaradi morebitnega daljšega nalaganja galerije, ne priporočamo uporabe te funkcije v primeru 100 in večih slik v galeriji naenkrat.


Pri nastavitvah Okna za povečavo (Pop-up-a) lahko določite obnašanje okna, ki se odpre ob kliku na eno od slik, ki se nahaja v galeriji slik (Tako v drseči predstavitvi, kot tudi galeriji s sličicami). Osnovne možnosti vključujejo nastavitev velikosti okna za povečavo. Tu torej določate velikost okna za povečavo in pa velikost slik, ki se v tem oknu nato prikazujejo.
Trije gumbi, ki se nahajajo na desni strani ( ), predstavljajo tri najbolj tipične ločljivosti zaslona. 


  

Drseča predstavitev, časovni zamik in efekt menjave slik imajo enak učinek kot pri sami drseči predstavitvi, le da se tokrat ta drseča predstavitev prikazuje v oknu za povečavo (Pop-up-u). Temu pa lahko dodatno določate tudi barvo ozadja.


Če označite (obkljukate) okence pri Nastavi na ustrezno velikost, boste v oknu za povečavo prikazani sliki omogočili, da se prikaže v takšni velikosti, kot je ta velikost določena za okno. Slika se torej prilagodi oknu. V nasprotnem (če NI kljukice) se slika oknu prilagodi samo v eni izmed dveh dimenzij (širina ali višina), pri drugi pa se pojavi vrstica za pomikanje okna gor, dol, levo ali desno.

Če torej želite prikazati sliko v vsej njeni lepoti in velikosti, uporabite kljukice.


Pri možnosti Ohrani original lahko sliko ohranite v originalni velikosti, ne glede na to ali ste predtem že nastavljali velikosti sličic in okna za povečavo. Če označite okence Ohrani original, bodo obiskovalci vaše spletne strani sliko lahko videli tudi v njeni originalni verziji. Kakorkoli, ohranjevanje originala se bo poznala tudi na večji zasedenosti prostora (tudi desetkrat večja poraba prostora na strežniku).

Pri dodatnih značilnostih lahko vpisujete zapiske galerije.

 


Zapiski galerije

vam pridejo prav, če želite slikam dodati še več teksta, kot pa to omogočata možnosti v glavi in nogi slike. Zapiski se vidijo, ko obiskovalec klikne na povezavo Oglej si zapiske (See notes), ki se nahaja nad galerijo slik.

 

Ko dodate galerijo slik, se bo pojavilo dodatno polje, preko katerega lahko vedno dodajate nove slike.