V urejevalniku besedil in slik lahko na enostaven način dodate horizontalne linije s katerimi lahko elegantno ločite dele bedesila.

Za dodajanje horizontalnih črt z miško kliknite na mesto kjer želite, da se prikaže in iz zgornje orodne vrstice izberite Horizontal Line .


Na mestu kamor ste želeli postaviti horizontalno črto se  bo pojavila slika, ki vam bo služila kot indikator, da se na tem mestu nahaja horizontalna črta.V privzetih nastavitvah imate tudi možnost izbire sloga  in ornamenta horizontalne črte.


  • Slog - lahko je z Enojno črto, Dvojno črto, črtkana črta, pikčasta črta, izginjajoča črta, črta po meri. Spodaj sledi nekaj primerov:


  • Ornament - izbirate lahko med različnimi že narejenimi ornamenti ali pa dodate poljuben tekst. Nekaj prime sledi spodaj:

Z vklopom naprenih možnosti  pa lahko horizontalni črti nastavljamo tudi pozicijo

ornamenta (Levo, Desno, Sredina) in prazen prostor nad in pod horizontalno črto.